The Return of the Condor Heroes (1984 TV series) Information

From Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Return_of_the_Condor_Heroes_(1984_TV_series)
The Return of the Condor Heroes
The Return of the Condor Heroes (1984 TV series).jpg
Cover of a special issue of an unknown magazine featuring the series
Traditional神鵰俠侶
Simplified神雕侠侣
MandarinShén Diāo Xiá Lǚ
Genre Wuxia
Based on The Return of the Condor Heroes
by Louis Cha
StarringMeng Fei
Angela Pan
Country of originTaiwan
Original languageMandarin
No. of episodes17
Production
ProducerChou Yu
Production locationTaiwan
Running time120 minutes per episode
Release
Original network CTV

The Return of the Condor Heroes is a Taiwanese television series adapted from Louis Cha's novel of the same name. It was first broadcast on CTV in 1984 in Taiwan.

Cast

 • Meng Fei as Yang Guo (yeung kwok)
  • Kuo Hui-wen as young Yang Guo
 • Angela Pan as Xiaolongnü (siu loong nooi)
 • Hsiang Yun-peng / Chang Han-po as Guo Jing(kwok ching)
 • Shen Hai-jung as Huang Rong(wong yung)
 • Lin Ling as Guo Fu
 • Ying Hsiao-wei as Guo Xiang
 • Chao Tien-li as Li Mochou
 • Chiang Ta-chuan / Wang Hsieh as Huang Yaoshi
 • Sun Jung-chi / Lü Fu-pao as Hong Qigong
 • Li Chih-chien as Ouyang Feng
 • Chu Pen-ke as Yideng
 • Lung Kuan-wu as Zhou Botong
 • Wang Chi-sheng as Jinlun Fawang
 • Sung Hsien-hung as Huodu
 • Kang Kai as Da'erba
 • Lin Hsiu-chun as Cheng Ying
 • Pei Hsin-yu as Lu Wushuang
 • Fu Chuan / Tang Hui-chen as Gongsun Lü'e
 • Chou Lin / Li An-shun as Yelü Qi
 • Chao Hsueh-huang as Yin Zhiping
 • Tang Fu-hsiung as Zhao Zhijing
 • Lin Kuang-chin as Li Zhichang
 • Kao Sheng as Lu Qingdu
 • Chang Chieh / Kuan Hong as Gongsun Zhi
 • Chen Chih-chen as Qiu Qianchi
 • Chen Chih-tseng as Granny Sun
 • Cheng Ching as Qiu Qianren (Ci'en)
 • Mao Ching-shun as Qiu Chuji
 • Wang Hai-lan as Sun Bu'er
 • Li Kui as Wang Chuyi
 • Xie Chien-wen as Hao Datong
 • Niu Yen-jung as Yelü Yan
 • Wang Yu-huan as Wanyan Ping
 • Cheng Ya-yun as Hong Lingbo
 • He Wei-hsiung / Hsueh Chang-wen as Wu Santong
 • Lin Chi-yang as Wu Xiuwen
 • Sun Hsiao-wei / Meng Chia-te as Wu Dunru
 • Lin Feng-chin as Shagu
 • Wang Chang-chih as Yelü Chucai
 • Wei I-ping as Ke Zhen'e
 • Chang Chia-hui as Yinggu
 • Fu Ming as Lu Youjiao
 • Hsieh Wen-to as Indian Monk
 • Wang Fu-shih as Lu Liding
 • Yeh Yun-yen as Xiaoxiangzi
 • Chu Chien-tu as Guo Polu
 • Hsieh Ping-nan / Chang Tai-lun as Kublai Khan
 • Feng Kai as Renchuzi

External links