From Wikipedia, the free encyclopedia
Eight Heroes
Eight Heroes.jpg
Promotional poster
Also known asThe Eight Heroes
Ba Da Hao Xia
Traditional Chinese八大豪俠
Simplified Chinese八大豪侠
Hanyu PinyinBā Dà Háo Xiá
JyutpingBaat3 Daai6 Hou4 Hap6
Genre Wuxia, mystery, adventure
Written by Wong Jing
Chen Maoxian
Huang Haohua
Directed by Wong Jing
Wang Feng
Liu Yanhong
Xie Yihang
Presented byHuo Qi
Yang Buting
Ma Hexin
Starring Anthony Wong
Fan Bingbing
Lam Chi-chung
Li Bingbing
Edison Chen
Zheng Xiaodong
Damian Lau
Lu Yi
Li Xiaolu
Dong Xuan
Han Xiao
Theme music composerWu Zhongheng
Li Tianhua
Opening themeYingxiong Xin (英雄心) performed by Ying Changyou and Denise Ho
Ending themeAi Dao Sixin Tadi (愛到死心塌地) performed by Dong Xuan
Country of originChina
Original languagesMandarin
Cantonese
No. of episodes40 (DVD)
48 (VCD)
Production
Executive producersChen Hua
Chen Wei
Zhang Huijian
Wang Guangqun
Li Yue
Wu Kexiang
Xue Wenchi
Jiang Tao
Li Chunchen
ProducersLiu Xiaolin
Han Sanping
Dong Ping
Production locationChina
Running time45 minutes per episode

Eight Heroes is a 2006 wuxia television series directed and written by Wong Jing, starring Anthony Wong, Damian Lau, Lu Yi, Li Bingbing, Li Xiaolu, Dong Xuan, Zheng Xiaodong, Lam Chi-chung, Edison Chen, Fan Bingbing, and Han Xiao.

Plot

The story is set in China during the Southern Song dynasty. Emperor Gaozong is deceived by the treacherous premier Qin Hui and he relieves most of his commanders-in-chiefs and puts one, Yue Fei, to death. Qin Hui's party dominates the imperial court, leading to widespread corruption in the government. Some righteous ministers oppose Qin Hui but do not dare to challenge him directly, so they form the secret organisation Haoxia to undermine his influence. Eight people with special skills and abilities receive invitations to join Haoxia and their heroic quest begins. The plot's development is based on several loosely connected subplots, and ends with a grand finale of a showdown between the heroes and Qin Hui's forces.

Cast

 • Anthony Wong as Yan Tiexin
 • Damian Lau as Guan Yulou
 • Lu Yi as Ping Chang
 • Li Bingbing as Feng Laiyi
 • Li Xiaolu as Le Qianqian
 • Dong Xuan as Bian Suwen
 • Zheng Xiaodong as Feng Yizhen
 • Lam Chi-chung as Dongguo Ren
 • Edison Chen as Xie Jiaqi
 • Fan Bingbing as Chu Xiangxiang
 • Han Xiao as Di Sanniang
 • Li Guohua as Qin Hui
 • Chen Zhihui as Meng Tianwen
 • Wu Qingzhe as Crown prince
 • Tian Min as Empress
 • Shen Lan as Lianhua
 • Xie Yuanjiang as Fang Dongyue
 • Cao Zheng as Yang Chen
 • Zhou Zhong as Blood Bat
 • Zhou Ying as Xi Ning
 • Zhang Liang as Gu Beichuan
 • Liu Yiwei as Lai San
 • Wei Hua as Zhuge Chaoming
 • Ni Zengzhao as Wen Yaonan
 • Chen Ke as Jia Dapeng
 • Sun Mengmeng as Jingrong
 • Ma Ji as Liu Qing
 • Huang Wei as Tianji Old Man
 • Guo Hongjie as Eagle King
 • Chen Tao as Qin Xi
 • Qian Youyou as Feng Yizhen's mother

External links